grumti


grumti
grùmti, -ia, grū́mė tr. 1. 97 spausti, maigyti, grūsti; varyti: Ką tu čia dabar grumì? J.Jabl. Vaikai kap vaikai – čia grumì (varai šalin), čia vėl apsisukę lenda Dkš. Ar audra čia atstaugs, pagirin sniegą grums? . | refl.: Kur čia dabar grumíesi? J.Jabl. Aš grumiúos į tarpą žmonių ir grumdaus tarp anų J. Pro šalį grumiasi kareiviai V.Piet. Laužos, grumiasi ledai į ežero kraštus . Ko čia grumýs, ar nepatelpi? Pln. 2. K, M, Rg, Kv kovoti, kautis: Kunigaikštis nusiuntė jį priešų grumti . | refl.: Ir grumias darbo milijonai, ir žengia žemės išvaduoti! (sov.) S.Nėr. Naujakuriai, nelyginant toli nuo vienas kito pasodinti medžiai, buvo palikti pavieniui grumtis su audromis P.Cvir. Vyrai kaip jaučiai grùmiasi J. Su meškomis ir vilkais grūmės S.Dauk. Žirgas kibo į šerną, grūmės, kariavo PP29. Su vagim grūmėsi ir pagalbos šaukė LC1883,42. Tą naktį tai grū́mėsi (fronte mušėsi) Gs. | Aš grumiuosi patsai su savimi A.Baran. Jis su smertimi grūmėsi VlnE190. Reik su žambiu grumties (galynėtis, vargti), o bulvynę virė su grobais karpytais (prastas valgymas) Šts. ^ Su plikkakčiu nepeškys, su meška negrumkys VP42. 3. Lzd, , Smn, Mrc, Nmn ėsti, kimšti, šlamšti: Šita karvė grumia ir grumia dobilus Brb. Ką sugriebia, tai ir grùmia Gs.menk. valgyti: Gana jau tu – grumì ir grumì kap karvė! Rdm. Kur daug vaikų, nereik pyragų, visi grùmia duoną, net žandai kyla Alvt. \ grumti; įsigrumti; išgrumti; nugrumti; pagrumti; persigrumti; prasigrumti; prigrumti; sugrumti; užgrumti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • grumtus — grumtus, i adj. žr. grumstus: Grumti žemė Rk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūmimas — sm. (1) KII133, grūmìmas (2) Š, grūmimos ind. → grumti 2: Ir susilenkimas jo strėnų iš to grūmimo su juo miksterėjo BB1Moz32,25. | refl.: Koks buvo anų grūmimos, kad būtum matęs! Als …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrumti — išgrùmti, ìšgrumia, išgrūmė 1. tr. išvaryti, išgrūsti: Visus iš pirkios išgrūmė Prng. 2. refl. pakovoti, pasigrumti: Levas nori su anuo išsigrumti (ps.) S.Dauk. Šiandieną su vėju išsigrūmiau pareidamas – priš vėją buvo eiti Dr. grumti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugrumti — nugrùmti, nùgrumia, nugrūmė tr. nuveikti: Kas tu man esi – aš tave su viena ranka nugrùmčio! Dr. grumti; įsigrumti; išgrumti; nugrumti; pagrumti; persigrumti; prasigrumti; prigrumti; sugrumti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagrumti — pagrùmti, pàgrumia, pagrūmė 1. tr. nuveikti, nugalėti: Daugybė žmonių stebėjos, kurs kurį pagrums M.Valanč. 2. refl. pakovoti, pasiimti: Vaikai, pasigrùmkite ant šieno! J. Vėjai ir lietūs ne žmonių valioj – su jais nepasigrumsi rš. grumti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persigrumti — persiimti, pasigalynėti: Parsigrumkiv, katras vedu stipresnis Šts. grumti; įsigrumti; išgrumti; nugrumti; pagrumti; persigrumti; prasigrumti; prigrumti; sugrumti; užgrumti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasigrumti — prasigrùmti, prasìgrumia, prasigrūmė prasibrauti: Kastantas prasigrūmė pro žmonių tirštymę P.Cvir. grumti; įsigrumti; išgrumti; nugrumti; pagrumti; persigrumti; prasigrumti; prigrumti; sugrumti; užgrumti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigrumti — prigrùmti, prìgrumia, prigrūmė tr. priėsti, prigraužti: Gyvuliai prigrūmė atolo, tai dabar guli Alvt. grumti; įsigrumti; išgrumti; nugrumti; pagrumti; persigrumti; prasigrumti; prigrumti; sugrumti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raityti — raityti, raĩto, raĩtė K iter. riesti. 1. tr. DŽ vynioti, sukti (į ritinį): Raityk rankoves, kad nesušlaptum, bemazgojant [=bemazgodama] mazginį J. Bernas raĩto rankoves ir graibis balon nugrimzdusį viedrą Ds. Piemuo vis aukštai kelnes raĩto,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugrumti — sugrùmti, sùgrumia, sugrūmė tr. 1. suvaryti: Karves sugrūmė į tvartą rš. 2. suminti: Galvijai vasarojų sugrūmė Svn. Karvėm tik pakratai, kaip bematant ir sùgrumia Svn. 3. sumušti, įveikti: Gediminui karės gerai vyko – vokiečius sugrūmė… …   Dictionary of the Lithuanian Language